vittorio polito
giornalista pubblicista scrittore
Vai ai contenuti
È  nato, grazie al contributo dell'istituto Maico e del gruppo Menzietti, che ringrazio
insieme ai coordinatori editoriali Valentina Faricelli, Virginia Gigante e Antonio Lauriola
ed a Lara D'onofrio per il progetto grafico. Editore: Mauro Menzietti Ecaedit di Pescara.

Grazie a Vito Signorile, direttore artistico del teatro Abeliano di Bari per la presentazione.
All’amico Vittorio POLITO con stima, rispetto
e… affetto.
Francesco SIGNORILE
Bari, 20 dicembre 2020

RISPETTO   MERITATO
Acquànne facéve parte du semenàrie
Pe stediá u dialètte… a Barevèchie
Άgghie canesciúte n’òmmene asseduàte
Ca respettàve la gènde attùrne a jìdde!
POLITO ié u nóme de la famìgghia só
Ma pe le chembàgne u nóme ié VETTÒRIE,
Picche capìdde jìdde téne ‘ngàpe
Ma jìnde alla cape sckàtte nu cervìdde
Ca tutte u munne dísce… “mhoooo ci ié bràve!”
Pure a jìdde ‘nge piàsce u dialètte
La lèngua nòste ca se pàrle a Bare.
Jìdde scrive sèmbe cóse fattìzze
Pe fá canòsce a tutte la stòria nòste,
Le tradezióni, l’andechitá, le sande
Le fèste ca se fascèvene e ca se fàscene
E tutte... percè la gènde avà sapé
Ca non se póte scherdá ciò ca iéve apprìme
Ciò ca ié mó e cudde ca av’a iésse acquacind’ànne.

Pure le preghìere ha scritte cu dialètte
‘Nzime alle stórie de le Sande chiù spegiàli;
Non s’affèrme ‘ndutte chespìtte a nudde,
No téne pile sópa a chèdda lèngue
E sèmbe la veretá e le cóse asàtte
S’adòpre pe fá canòsce sópe o giornàle
A tutte chìdde ca u vòlene sapé!
Acquànne tu iá besègne… jìdde stá da
Te dìsce ciò ca pènze e ce ha da fá,
‘Nge téne alla famìgghie e a le chembàgne
E u respètte ca dà… de chiù u iàve!

Torna ai contenuti