vittorio polito
giornalista pubblicista scrittore
Vai ai contenuti
Se Dante fosse nato a Bari, l’Italia parlerebbe il barese,    Giornaledipuglia.com 26 marzo 2020
Arturo Santoro (1902-1988), un poeta con all’attivo diverse centinaia di poesie in dialetto barese dagli argomenti più disparati, ha pubblicato diverse antologie, alcune recenti a cura del figlio Armando, ove ci si delizia per i numerosi argomenti trattati. Don Arturo era un operatore economico affermatosi nel settore delle drapperie (tessuti per uomo), ed a causa delle notti tragiche del 1943, si rifugiò con la famiglia in un ricovero antiaereo. Rendendosi conto dell’immane disastro che la guerra stava provocando al nostro Paese, preso dallo sconforto, trovò lo sfogo nei versi suggeriti dalla sua lingua madre: il dialetto barese appunto.

Le sue innumerevoli poesie trattano gli argomenti più vari: dalla guerra, alle campagne elettorali, agli animali inutili, ai mestieri della strada, all’artigianato che scompare, agli sfottò in famiglia, ecc. Insomma era considerato, non a torto, “Il Trilussa dei baresi”.
Le sue poesie (se ne contano oltre 700), alcune pubblicate in tre distinti volumi, che rappresentano un diario di viaggio di uno che sta sempre dalla parte dei deboli e si esprime, senza peli sulla lingua, con il linguaggio dell’antica saggezza popolare. Alcune sue raccolte sono depositate nelle Biblioteche nazionali e in quelle di Bari. Alcuni suoi lavori hanno ottenuto riconoscimenti e premi nazionali. Il Comune di Bari, nell’aprile dell’anno 2007, ha intitolato una strada a questo figlio della sua città, nella VIII Circoscrizione, nel Quartiere San Girolamo.

Santoro può considerarsi un grande poeta e, tra le sue numerose composizioni, ha ipotizzato quello che sarebbe successo se Dante Alighieri fosse nato a Bari e, conseguentemente, ha tradotto il primo e il terzo Canto della Divina Commedia nel nostro idioma e, quindi, conclude con un suo commento.
I versi sono stati scritti il 7 ottobre 1965 in occasione del 7° Centenario della nascita di Dante Alighieri (1265-1321).

Se Dante fosse nato a Bari*
La devìne chemmèdie: U’mbjirne - U pregatòrie - U paravìse

L’Itàgglie jè la tèrr de le dialètt:
ci pàrl sguaiàte, ci a vòcca strètt.
A Venèzzie pàrlene u Venezziàne,
a Nàbbue u Nabbeldàne,
a Melàne u Melanèse,
a Torìne u Piemondèse,
a Ròme pàrlene Romàne,
e a Ferènz pàrlene u Toscàne.

Pe ogne pajìse, c’u pròbbie dialètt,
se pàrl che l’amìsce e le parjìnde,
ma po’ a la scòle mbàrame u Taggliàne,
ca jè… u dialètt de le Toscàne!
Stù fàtt jè vècchie e nò da jìre,
e u prìme fu Dand Aleghjìre, c
c’acchemenzò a scrive c’u dialètt sù,
ca ngi’avònn’ nzegnàte pur’a’nnù!

Ma stù fàtt no jè nù màle, jè nu bbène,
ca ngi àve libberàte da tànda pène,
percè jère pèsce apprìme,
quànn tùtt parlàvene u latìne:
nesciùn’u capescève, mànghe ddò,
e tùtt jèvene ciùcce, com’a mmò!

Dùngue, come stève a dìsce,
u mèrete fù de Dànd e Viatrìsce,
ca stù dialètt de la Toscàne,
devendò la lèngue de le Taggliàne.
Ma jì demànn: e ce Dànd avèsse nasciùte ddò,
v’u’mmagenàte vù, nu picch mò?
A racchendàue acsì, mò, pàre na rìse:
devendàve Taggliàne u dialètt de le Barìse!

E vedìme nu picch, ce seccedève,
ce Dànd a Bbàre la Chemmèdia sò screvève!
Ca u Paravìse, u’Mbjìrne, u Pregatòrie,
jèven’a passà a la Stòrie,
che le parole andìche de le Barìse,
– com’u pàrlene angòre a la Vaddìse –
come non u pàrl chiù nesciùne,
dialètt ca se pàrl a le Cressiùne:
Nzòmm, nu dialètt chiù crestiàne,
ca u’èrema parlà tutt le Taggliàne!

U prime Cand d’u Mbjìrne

«Mmènz’o camine de la vita nòst,
m’acchiàbb jìnd’a na sèlva scùre,
ca la stràta drètt’aveve perdùte.
Pe disce com’jère, jè cosa tòst,
stà sèlva salvàgge, jàspr’e fòrt,ca jìnd’o penzjìre me fasce pavùre

Tànd jè amàre, nu pìcch com’a la mòrt,
ma pe parlà d’u bbène ca jì acchiàbbe,
jì à dìsce de l’àld cose ca vedjìbbe

E po’ u terz Cand

«Pe mè se và a la cettà delènd,
pe mè se và a’u etèrn delòre,
pe mè se và ’nfrà la perdùta gènd.

Gestìzzie mevì u Fattòre mì,
ca la Devìne Trenetà me facì
la Sapiènz e u prìm’amòre…»

Scènn ’nnànz’ acsì, che stì paròle,
ca nge nzègnen ’a la scòle,
vedìme ce jàld seccedì a stù pòvvre figghie de Dì:

La vòcc’alzò da la capùzz,
cùdd peccatòre, acciaffànn da le capjìdde,
chèdda capùzz, c’avève resequàte.

Po’ chemenzò: «Tu uè ca m’arecòrd,
u delòre desperàte ca me sprèm’u còre,
sul’o penzà, prime de parlà?

Ma ce le paròle mè sò u percè
De le frùtt ’nvàme de stu tradetòre,
m’à da vedè chiànge e parlà ’nzjième.

Jì non zàcce ci si tu e còme
si venùte ddò da me, ma barèse
tu me pàre da cùss’accènd.

Tu non sa ca jì so u Cònd’ Ugolìne,
e cùss’è u Arcevèscheve Reggjière,
e mò te diche percè u tènghe vecìne:

Ca pe còlp de stà carògne ’nvàme,
jì me fedàbb de jìdd com’a nu fèss
e m’acchiàbb muèrt de la fàme.

Però chèdd ca non zà, t’u dìche u stèss,
come la mòrta me venì senza piatà
e po’ dìmm tu ce chèss’ offese

cùss pertùse, jìnd’a la capùzz
jì nge so fàtt, pe còlp de la fàme,
a stù fetènd, ca fu sèmb ’nvàme!...».

Tùtt l’òbbre de stu grànn puète,
fu scritt, scènn ’nnanz’e drète,
da u’Mbjìrne a’u Paravìse e u Pregatòrie,
p’acchià le personagge de la Stòrie,


la gènd’onèst e le berbànd,
la genda bbòna e le bregànd,
ca stèvene tànn e stònn mò,
ca stèvene ddà e stònn ddò!

Ce tu sa lèsce ciò ca jàve scrìtt,
Dànd Aleghière jère nu vère drìtt,
percè jìnd’a tùtt chìdd uà,
sèmb nu prèvete ngi’avèva stà!

O jè nu Vèscheve o nu Menzegnòre,
o jè nu Pape o jùne vestùte a gnòre,
c’avònn sèmb perseguetàte
Felòsefe e Puète ’ndesequàte!

E jì conclùde: ce esìst nu Ddì,
stà camòrra gnòre avà fernèsce:
jì crète c’avà venì la dì,
ca sta ràzza desgrazziàte a’va sparèsce.

E ce n’ald Puète avà petè candà,
avònna jèss cànd de prjièsce e libbertà!!!


Da “Parlann sule sule” (2), di Arturo Santoro, Vitale Edizioni, Sanremo, 2006.
I testi delle poesie sono state riviste da Armando Santoro nel maggio 2009.
Torna ai contenuti